Projekt Beyond

’’BEYOND – Rural Communities pushing BEYOND COVID – 19’’

EN FundedbytheEU RGB POS

 

Projekt “BEYOND – Rural Communities pushing BEYOND COVID-19” sufinancira Europska unija putem programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (tj. CERV program); kroz mjeru „Umrežavanje gradova“. Odobrena je potpora u iznosu od 148.015,00 €. Projekt je započeo 01.12.2022., a provodit će se do 30.11.2024. (trajanje: 24 mjeseca).

Nositelj projekta/vodeći partner je Općina Cestica. Projekt uključuje partnera iz 5 zemalja članica Europske unije. Partnerstvo uključuje sljedeće organizacije i općine:

 • • Zavod Sopotniki, organizacija za međugeneracijsku solidarnost (Slovenija)
 • • Občina Ormož (Slovenija)
 • • Comune di Cavriago (Italija)
 • • Gemeinde Heiningen (Njemačka)
 • • Comune di Usseaux (Italija)
 • • Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft (Mađarska)

Svrha projekta je pojačati angažman građana u akcijama civilnog društva i demokratskim procesima u ruralnim zajednicama; konkretno, kako bismo pokazali kako možemo poboljšati naše zajednice nakon pandemije COVID-19. Kako bi se postigao ovaj cilj, projekt je organiziran kao 7 trodnevnih događaja koji će okupiti građane iz različitih perspektiva. Na svakom događaju raspravljat će se o specifičnim temama koje se odnose na iskustva partnera tijekom pandemije COVID-19, partnerstvo će prikupljati mišljenja građana o određenim razvojnim pitanjima i razvijat će se nove sinergije (tj. nova suradnja, novi prijedlozi projekata koji se fokusiraju na potrebe građana i sl.).

Planirani događaji u projektu su sljedeći:

 • početna manifestacija u Cestici, HR: 29.-31.3.2023. (Tema: Organiziranje volonterskih akcija civilne zaštite)
 • 2.manifestacija u Ajdovščini, Slovenija (organizator Sopotniki); početkom lipnja 2023. (TBD); tema: Promicanje međugeneracijske solidarnosti i odgovaranje na potrebe starijih osoba);
 • 3.manifestacija u Heiningenu, Njemačka: rujan 2023. (tema: Organiziranje akcija koje poboljšavaju društvenu uključenost i zaštitu okoliša)
 • 4.manifestacija u Cavriagu, Italija; studeni 2023. (tema: Jačanje angažmana građana u obrazovnim akcijama i mentalna dobrobit obitelji)
 • 5. manifestacija u Usseauxu, Italija; lipanj 2024. (tema: Uključivanje građana u akcije koje doprinose očuvanju kulturnih i prirodnih dobara u udaljenim područjima)
 • 6.manifestacija u Sasdu, Mađarska (u organizaciji “Sásd és Térsége Terület”: rujan 2024. (tema: Rješavanje mentalne dobrobiti najranjivijih tijekom pandemije – starijih osoba i osoba s invaliditetom)
 • Završna manifestacija u Ormožu, Slovenija (organiziraju Ormož i Cestica): krajem listopada 2024. (tema: Prilagodba događanja u zajednici tako da promiču turizam i solidarnost u zajednici)

Organiziranjem manifestacija partnerstvo i sudionici projekta ostvarit će sljedeće benefite:

 • Poboljšani kapaciteti u ruralnim područjima za pripremu i sudjelovanje u akcijama koje doprinose da ruralne zajednice prebrode COVID-19;
 • Poboljšana svijest među građanima u ruralnim zajednicama o tome kako politike/vrijednosti EU pozitivno utječu na kvalitetu života;
 • Poboljšana suradnja između ruralnih zajednica

Postizanjem ovih rezultata, ruralne zajednice bit će bolje pripremljene za suočavanje s budućim izazovima koji utječu na živote građana.

---

Disclaimer:   Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
/
Odricanje od odgovornosti: Projekt sufinancira Europska unija. Međutim, izraženi stavovi i mišljenja su samo stavovi i mišljenja autora i ne moraju odražavati stavove Europske unije ili EACEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.