Poziv na prethodnu provjeru znanja - viši stručni suradnik za EU projekte - voditelj projekta

5.2.2019. Objavljeno u 14:39 sati

Na temelju  članka 20. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje 

POZIV NA  PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, za radno mjesto viši referent za lokalnu samoupravu i komunalno gospodarstvo – voditelj projekta "Zaželi – program zapošljavanja žena" u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održat  će se 12. veljače 2019. godine u 10,00 sati, prostorijama Općine Cestica, Dravska 1A, Cestica.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima prijavljenim na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a o čemu će,  zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na oglas ili putem telefona.

  • Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) bit će pozvani na intervju. 
  • Intervju će se održati u utorak, 12. veljače 2019. godine, u prostorijama Općine Cestica, nakon pismene provjere.

U slučaju promjene termina, obavijest o tome, kao i o novom terminu, pravodobno će biti objavljena putem web stranice www.cestica.hr i oglasna ploča Općine Cestica.

Na provjeru znanja i sposobnosti kandidati su dužni ponijeti sa sobom važeću osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta, a na pisano testiranje i kemijsku olovku kojom će pisati test. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  • Kandidati sami snose troškove dolaska na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.
  • Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju, bez obzira na razlog, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas kao i za kandidata koji je pozvan na intervju, a istome se ne odazove.

Objavom ovog poziva kandidati se smatraju obaviještenima o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici www.cestica.hr i oglasnoj ploči Općine Cestica. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, pravni i drugi izvori za testiranje, pravila i postupak testiranja objavljeni su  na web stranici www.cestica.hr, uz natječaj

 Povjerenstvo za provedbu oglasa

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.