Javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

20.9.2023. Objavljeno u 14:42 sati - 18.10.2023. NEAKTIVAN DOKUMENT

 

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 42/19), članka 44. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj  13/21) te sukladno Odluci o broju i visini stipendija za akademsku godinu 2023./2024, načelnik Općine Cestica objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:

 • za sve redovite studente 2. ili više godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog odnosno integriranog studija, akademiju ili stručnog studija, odnosno 5 stipendija za 1. godinu studija i to: stipendija u visini 80,00 eura za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, te 100,00 kuna eura za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području Općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da imaju prebivalište na području općine Cestica,
 • da su redoviti studenti,
 • da nisu u radnom odnosu,
 • da je student u akademskoj godini za koju se prijavljuje na javni natječaj redovno upisao višu godinu studija u odnosu na prethodnu godinu,
 • da nisu korisnici drugih stipendija

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

 1. Zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom
 2. Potvrda o prebivalištu studenta.
 3. Izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi
 4. Uvjerenje o redovitom upisu na fakultet
 5. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (samo za studente 1. godine)
 6. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja (samo za studente 1. godine)
 7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (samo za studente 1. godine)
 8. Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (za korisnike socijalne pomoći) (za studente 1. godine),

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti se dostavljaju do dana 18. listopada 2023. godine na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica, elektroničku poštu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u prostorije Općine.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 10 dana od dana odabira.

Načelnik: Mirko Korotaj

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.