Javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2020./2021. godinu

OBJAVLJENO 17.9.2020.  |  AUTOR: Općina Cestica
Javni natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2020./2021. godinu

 

JAVNI  NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2020./2021.

 

Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:

 • za sve redovite studente 2. ili više godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog odnosno integriranog studija, akademiju ili stručnog studija, odnosno 5 stipendija za 1. godinu studija i to:

stipendija u visini 400,00 kuna za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, te 600,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području Općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da imaju prebivalište na području općine Cestica,
 • da su redoviti studenti,
 • da nisu u radnom odnosu,
 • da je student u akademskoj godini za koju se prijavljuje na javni natječaj redovno upisao višu godinu studija u odnosu na prethodnu godinu,
 • žive u kućanstvu koje ima podmirene obveze prema Općini
 • da nisu korisnici drugih stipendija

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

 1. Zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom
 1. Potvrda o prebivalištu studenta.
 2. Izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi
 3. Uvjerenje o redovitom upisu na fakultet
 4. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (samo za studente 1. godine)
 5. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja (samo za studente 1. godine)
 6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (samo za studente 1. godine)
 7. Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (za korisnike socijalne pomoći) (za studente 1. godine),

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti se dostavljaju do dana 16. listopada 2020. godine na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira.

      

Načelnik:

Mirko Korotaj

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.