Obavijest o provedbi adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica

OBJAVLJENO 9.9.2020.  |  AUTOR: Općina Cestica
Obavijest o provedbi adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjeru adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica 10.09.2020.

Adulticidna dezinsekcija će se provoditi sa sredstvom PHOBI SUPER PB+. Dezinsekciju će provoditi sljedeći djelatnici:

  1. Božidar Putarek, dipl.san.ing.
  2. Valentina Patafta,san.ing.
  3. Tomislav Horvat, san.teh.
  4. Domagoj Kelemen, kem.teh.

Adulticidni tretman će obuhvatiti sljedeća naselja uz glavnu cestu prema Sloveniji: Gornje Vratno, Križovljan Radovečki, Radovec, Cestica, Babinec, Brezje Dravsko, Veliki Lovrečan, Dubrava Križovljanska.

Adulticidni tretman ćemo provesti u večernjim satima od 19:00 do 21:00.

Mole se pčelari na području naselja u kojima će se provoditi dezinsekcija komaraca da u navedeno vrijeme zatvore svoje pčele.

Dezinsekcija će se provoditi prema „Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Cestica u 2020.g.", te sukladno Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Cestica i prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12).

U privitku dostavljamo:
STL za Phobi Super PB+

Dostaviti:

  1. Općina Cestica
  2. Državni inspektorat - Sanitarna inspekcija Varaždin

S poštovanjem,
Božidar Putarek, dipl.san.ing.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.