U Cestici započelo dopunska izobrazba održive uporabe pesticida

OBJAVLJENO 15.2.2020.  |  AUTOR: Općina Cestica

Prvog dana dodatna znanja o uporabi pesticida dobilo 66 mještana 

Temeljem direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske objavilo je 2013. godine Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida, a koji ima za cilj smanjenje rizika za zdravlje ljudi, životinja i okoliša povezanog s uporabom pesticida, kao i poticanje integriranih i alternativnih mjera suzbijanja štetnih organizama. 

U skladu s akcijskim planom općina Cestica inicirala je osnovnu izobrazbu koju je do kraja ožujka 2015. godine završilo, u pet provedenih edukacija, 230 mještana, a brojni, kojima nisu odgovarali ponuđeni termini održavanja nastave, edukaciju su završili izvan općine Cestica. Jedna od ovlaštenih institucija za provođenje edukacije je Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan, iz susjedne općine Vinica. Obrazovanje za održivu uporabu pesticida provodi se kroz tri modula, za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike, u kojima su i osnovni i dopunski programi. Nakon položenog ispita i dobivene iskaznice kojoj je „trajanje“ pet godina potrebno je završiti i dopunsku edukaciju kojom se valjanost iskaznice produžuje za narednih  5 godina. 

U cilju da se mještanima omogući lakše stjecanje dopunske izobrazbe, na inicijativu općine Cestica, prva edukacija organizirana je u srijedu 12. veljače 2020. godine, a ista je s početkom u 17 sati održana u dvorani DVD-a Križovljan Cestica. 

Nastavu dopunske edukacije koju je uspješno završilo 66 mještana provodili su predavači iz SŠ „Arboretum Opeka“ Marčan,  Ljerka Klarić, mag. ing. hort. i voditeljica programa Vesna Šipek, dipl. ing. agronomije, koje je rekla da se u pet sati nastave obrade slijedeće cjeline; Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje, Održiva poljoprivreda, ekološka proizvodnja, štetni organizmi poljoprivrednih proizvoda, Sredstva za zaštitu bilja, Promet, skladištenje i primjena sredstava za zaštitu bilja, Opasnosti i rizici, Ostatci pesticida, Zaštita voda, Neciljani organizmi, Rezistentnost i Uređaji za primjenu.

Voditeljica Šipek naglasila je da je cilj  izobrazbe osigurati održivu uporabu pesticida kontinuiranim edukacijama korisnika,  obnavljanjem stečenog znanja i usvajanjem novih u skladu s najnovijim dostignućima i saznanjima iz područja zaštite bilja i održive uporabe pesticida.

Sljedeći termin održavanja edukacije dopunske izobrazbe održive uporabe pesticida, u općini Cestica, je u subotu 22. veljače od 8 do 12 sati, a zavisno od zainteresiranosti predavanja će se organizirati i u narednom periodu. Od strane SŠ „Arboretum Opeka“ postoji i mogućnost organiziranja i osnovne izobrazbe koja po programu traje 15 školskih sati.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.