Proračun općine Cestica prihvaćen jednoglasno

OBJAVLJENO 30.11.2018.  |  AUTOR: Općina Cestica

Prijedlog proračuna podržali su svi vijećnici

     Redovna sjednica Vijeća općine Cestica održana je u četvrtak, 29. studenoga, a jedna od točaka sjednice bila je prihvaćanje proračuna za 2019. godinu.

     O donesenom proračunu načelnik općine Mirko Korotaj je rekao: - Proračun općine Cestica za 2019. godinu iznosi 27.053.200,00 kuna, a za proračun su glasali svi vijećnici. Na prihodovnoj strani najveća stavka od 12.088.611 kuna očekuje se od poreza, a 8,944 milijuna kuna ostvarit će se iz fondova Europske unije i iz državnog proračuna. Želim istaknuti da je povećanje od poreza direktna posljedica izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave čiju izmjenu je inicirao HNS kroz rad u Vladi i Saboru RH.

     Na rashodovnoj strani 5.000.000,00 kuna osigurano je za izgradnju kulturnog centra, a 2,3 milijuna kuna planirano je za izgradnju nerazvrstanih cesta. Na stavci za komunalno i tekuće održavanje na raspolaganju je iznos od 2.6 milijuna kuna. Za razvoju gospodarstva namijenjeno je 650 tisuća kuna, a za razvoj poljoprivrede 380 tisuća kuna.

     Za rad vatrogasnih društava i zaštitu od požara namijenjen je iznos od 1 milijun i 80 tisuća kuna, a za šport i rekreaciju 1,291 milijuna kuna koji obuhvaća i uređenje sportskog centra NK "Dinamo" Babinec.

     Za odgojno obrazovne programe i sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću osigurano je 1,1 milijun kuna. Iznos od 300 tisuća kuna planiran je za dodjelu stipendija, a 200 tisuća kuna utrošit će se za nabavu radnih bilježnica, mapa za likovni i atlasa za sve polaznike osnovne škole.

U programu razvoja turizma planira se projektiranje Kampa "Križovljangrad" za što je namijenjeno 500 tisuća kuna, a za javno privatno partnerstvo planirano je 275 tisuća kuna, rekao je načelnik Mirko Korotaj i dodao: - Nismo zaboravili ni naše građane u potrebi pa je tako za provođenje socijalnih mjera osigurano 700 tisuća kuna, a za dodjelu božićnica umirovljenicima namijenjeno je 200 tisuća kuna. Iz svega navedenog vidljivo je da je proračun općine Cestica za 2019. godinu razvojni i socijalno osjetljiv i da se znatna sredstva ulažu za mlade obitelji i obrazovanje mladih, a tu moram istaknuti i da su osigurana sredstva za komunalno opremanje POS zgrada, odnosno kuća u nizu koje će se graditi u Cestici.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.