Raspisan natječaj za studentske stipendije

OBJAVLJENO 28.9.2018.  |  AUTOR: Općina Cestica
Raspisan natječaj za studentske stipendije

foto: Ilustracija

Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije za sve redovite studente 2. ili više godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog odnosno integriranog studija, akademiju ili stručnog studija, odnosno 5 stipendija za 1. godinu studija.

Podsjećamo da je rok za prijavu do 19. LISTOPADA 2018.!

Ulaganje u odgoj i obrazovanje na vrhu su prioriteta općine Cestica. Iz tog razloga isto kao i prošle godine, raspisan je natječaj za dodjelu studentskih stipendija kojima se stipendiraju svi redoviti studenti s područja Općine. Tim projektom želimo olakšati tijek studiranja svim studentima te omogućiti da sa što boljim uspjehom završe visoke škole. Na taj način stvaramo bolje uvjete našim mladim generacijama za ostanak u svojem kraju i stvaranju novih vrijednosti.

U nastavku je kompletan tekst Odluke, kao i dokument u PDF verziji.

 

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 38/16), i članka 45. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj  17/18), sukladno Odluci o broju i visini stipendija za akademsku godinu 2018./2019., načelnik Općine Cestica objavljuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2018./2019.

 

Općina Cestica objavljuje natječaj za dodjelu stipendije:

  • za sve redovite studente 2. ili više godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog odnosno integriranog studija, akademiju ili stručnog studija, odnosno 5 stipendija za 1. godinu studija i to:

stipendija u visini 300,00 kuna za studente koji studiraju u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, te 500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim županijama, a imaju prebivalište na području Općine Cestica i državljani su Republike Hrvatske

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- da imaju prebivalište na području općine Cestica,

- da su redoviti studenti,

- da nisu apsolventi,

- da nisu ponavljali godinu u posljednje dvije godine školovanja,

- da nisu korisnici drugih stipendija

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

  1. Zamolba za dodjelu stipendija s kratkim životopisom
  2. Potvrda o prebivalištu studenta.
  3. Izjava korisnika stipendije da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi
  4. Uvjerenje o redovitom upisu na fakultet
  5. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (samo za studente 1. godine)
  6. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja (samo za studente 1. godine)
  7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva (samo za studente 1. godine)
  8. Potvrdu Centra za socijalnu skrb o socijalnom statusu (za korisnike socijalne pomoći) (za studente 1. godine),

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti se dostavljaju do dana 19. listopada 2018. godine na adresu: Općina Cestica, Dravska 1A, 42208 Cestica.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira.

      

Načelnik:

Mirko Korotaj

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.