Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Cestica

OBJAVLJENO 4.7.2023.  |  AUTOR: Općina Cestica
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Cestica

Objavljen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Cestica putem prikupljanja pismenih ponuda. Pismene ponude za natječaj mogu se dostaviti poštom  ili osobno predati  prijemnom uredu Općine Cestica, u zatvorenoj omotnici s naznakom “ Za natječaj za prodaju nekretnina - ne otvaraj”,  na adresu: Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica.

Ponude će se zaprimati do 11. srpnja 2023. godine do 12,00 sati. Pisane ponude koje budu zaprimljene nakon navedenog roka za dostavu pisanih ponuda neće se razmatrati.

Ponude će biti javno otvorene 12. srpnja 2023. godine u 12,00 sati u zgradi Općine Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno, njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći. Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda  voditi će se kriterijem najviše ponuđene cijene. Sve informacije oko obaveznih dijelova ponude i rokova možete pročitati u tekstu natječaja.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.