HZMO_proširen krug korisnika mirovine za isplatu JNP i na korisnike samo inozemnih mirovina s prebivalištem u R Hrvatskoj-informacija

OBJAVLJENO 20.6.2023.  |  AUTOR: Općina Cestica
Image by ❄️♡?♡❄️ Julita ❄️♡?♡❄️ from Pixabay

Image by ❄️♡?♡❄️ Julita ❄️♡?♡❄️ from Pixabay |

Kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja i korisnicima koji primaju mirovinu samo iz inozemstva, a do sada nisu imali pravo na isplatu jednokratnih novčanih primanja, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

U skladu s navedenom Odlukom, JNP isplatit će se korisnicima mirovina ostvarenih samo u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec travanj 2023. ne prelazi iznos od 610 eura i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljanju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

Dodatni uvjet je da ovi korisnici imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj. 

Navedeni korisnici obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti dokaz o iznosu mirovine za mjesec travanj 2023. kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj.

Dokaz može biti:

  • potvrda banke iz koje se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za travanj 2023.
  • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za travanj 2023.

Jedan od navedenih dokaza treba dostaviti HZMO-u do 31. kolovoza 2023.

Dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti poštom na adresu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica je dostupna na internetskim stranicama HZMO-a na poveznici. Tiskanica u pdf formatu može se popuniti na kompjuteru te kao takva isprintati.

Zbog automatske obrade dostavljenih tiskanica podatke treba popuniti tiskanim slovima ili na kompjuteru u za to namijenjena polja.

Također, dokaz će se moći dostaviti i putem online obrasca koji će biti dostupan na internetskim stranicama HZMO-a od 15. lipnja 2023.

JNP će korisnicima samo inozemnih mirovina biti isplaćeno najkasnije u mjesecu listopadu 2023. godine, a o točnom datumu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Prema Odluci Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života od 16. ožujka 2023., iznos JNP-a određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja. Korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:

  • do 260 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160 eura
  • od 260,01 do 330 eura u iznosu od 120 eura
  • od 330,01 do 470 eura u iznosu od 80 eura te
  • od 470,01 do 610 eura u iznosu od 60 eura.

Jednokratno novčano primanje izuzeto je od ovrhe i ne podliježe oporezivanju.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.