Obavijest o provedbi adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica

OBJAVLJENO 9.6.2023.  |  AUTOR: Općina Cestica
Image by 41330 from Pixabay

Image by 41330 from Pixabay |

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provoditi mjere adulticidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica 12.06.2023.

Adulticidna dezinsekcija će se provoditi sa sredstvom Phobi super PB+. Dezinsekciju će provoditi sljedeći djelatnici:

  1. Božidar Putarek, dipl.san.ing.
  2. Roko Novak,san.ing.
  3. Tomislav Horvat, san.teh.
  4. Domagoj Kelemen, kem.teh.

Adulticidni tretman će obuhvatiti stambeni dio sljedećih naselja uz glavnu cestu prema Sloveniji i naselja uz rijeku Dravu: Gornje Vratno, Križovljan Radovečki, Radovec, Cestica, Babinec, Brezje Dravsko, Veliki Lovrečan, Dubrava Križovljanska, Lovrečan Otok, Križovljangrad, Otok Virje i Vratno Otok.

Adulticidni tretman ćemo provesti u terminu od 19:30 do 21:30.

Mole se građani da se u navedeno vrijeme ne zadržavaju na otvorenom prostoru na navedenim lokacijama i da zatvore svoje prozore. Također se mole pčelari ukoliko na navedenim lokacijama imaju pčele, da ih zatvore u košnice za vrijeme provođenja tretmana suzbijanja komaraca.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika akcija suzbijanja se odgađa za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika o čemu ćemo poslati obavijest.

Dezinsekcija će se provoditi prema „Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Cestica u 2023.g.", te sukladno Provedbenom planu provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Cestica i prema Pravilniku o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12).

 

U privitku dostavljamo:

STL za Phobi super PB+

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.