Objavljen javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području općine

OBJAVLJENO 17.2.2021.  |  AUTOR: Općina Cestica
Objavljen javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području općine

Na temelju Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 63/17) godine načelnik Općine Cestica, objavljuje J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za kupnju iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području općine Cestica radi utvrđivanja rezervne liste reda prvenstva.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Općine Cestica, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15, 57/18, 66/19 u daljnjem tekstu: Zakon). Općina Cestica pokrenula je provedbeni program izgradnje višestambene zgrade na području općine Cestica koja je predviđena na čkbr. 1334/3 k.o. Radovec.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju iz Programa POS-a napodručju općine Cestica imaju svi građani–državljani Republike Hrvatske. Zahtjev za kupnju sa potrebnim prilozima podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Općine Cestica, u vremenu od 9 do 14 sati, ili sa WEB stranice Općine Cestica : www.cestica.hr

Zahtjev za kupnju stanova, s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se poštom, u zatvorenoj omotnici ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica do zaključno 31. ožujka 2021. godine .

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.