coksa

Ulja nisu biorazgradiva, pravilnim postupanjem otpadnom motornom ulju dajemo novi život

OBJAVLJENO 16.7.2019.  |  AUTOR: Općina Cestica

Projekt „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa“, način je na koji vas Općine Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki, upućuju kako oporabiti dotrajalo motorno ulje kao vrijednu sirovinu.

Motorna ulja spadaju u skupinu opasnog otpada, a koliko su opasna govori činjenica da jedna litra motornog ulja može zagaditi milijun litara vode. Također, ulje može trajno onečistiti tlo jer ulja nisu biorazgradiva. Kako bi se izbjegle ovakve opasnosti potrebno je pravilno gospodariti otpadnim motornim uljima. To podrazumijeva sakupljanje otpadnih ulja radi materijalne oporabe ili korištenja u energetske svrhe, ili pak, kako bi ih se zbrinulo na neki drugi način kad ih nije moguće oporabiti.

Pravilnom oporabom ulju dajemo novi život - motorna ulja vrijedna su sirovina jer ne samo da se mogu regenerirati, nego služe kao sirovina za proizvodnju svježih mazivih ulja, a postupkom materijalne oporabe možemo dobiti estere za proizvodnju sapuna, raznih sredstava za pranje i slično.

Isto tako, mogu se upotrijebiti i kao važan energent u energetskim i proizvodnim postrojenjima, jer se takvom oporabom sprječava onečišćenje tla.

Dakle, kada pričamo o gospodarenju motornim uljima, to podrazumijeva - sakupljanje, predobradu ili kondicioniranje, te njihovu regeneraciju ili oporabu (u energetske svrhe).

Otpadna ulja ne smijemo miješati

U postupak sakupljanja ubrajaju se i privremeno skladištenje, predobradu ili kondicioniranje, razvrstavanje, te prijevoz otpadnih ulja od posjednika prema ovlaštenim osobama za oporabu i/ili zbrinjavanje. Prilikom sakupljanja moramo uzeti u obzir specifičnosti i opasnosti koje mogu nastati. Stoga je važno ulja sakupljati u posebnim posudama, pri čemu treba paziti da se različite vrste ulja ne miješaju. Konkretno, različita ulja ne smiju se stavljati u istu posudu, osim ako se ne radi o uljima I. i II. klase, koja se onda predaju ovlaštenom sakupljaču na otpremu, na termičku obradu.

Razlikujemo nekoliko postupaka obrade

Materijalnom oporabom otpadnih ulja dobivaju se novi proizvodi, ili se procesom pročišćavanja (rafiniranjem) omogućuje njihova ponovna uporaba.

Termička obrada otpadnih ulja omogućava uporabu otpadnih ulja u energetske svrhe, kao goriva.

Zbrinjavanje otpadnih ulja postupak je konačnog zbrinjavanja otpadnih ulja nekim drugim odgovarajućim propisanim postupkom osim njihove oporabe.

Vozilom u servisu, ili u posudi u reciklažnom dvorištu

Otpadnih motornih ulja, u pravilu se rješavamo u servisu odnosno automehaničarskoj radionici, kamo dovezemo svoje vozilo na zamjenu ulja. Tada taj obrtnik (pravna ili fizička osoba) funkcionira kao ovlašteni sakupljač otpadnih ulja, koji sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, ima dozvolu to ulje sakupiti.

Ukoliko se odlučimo sami ulje ispustiti i sanirati, pod uvjetom da pazimo na gore navedeni način sakupljanja, tada ovlaštenim sakupljačem postaje reciklažno dvorište u koje otpadno ulje odnosimo osobno. Sakupljač je dužan ulje preuzeti bez naknade, te ga nadalje predaje ovlaštenoj tvrtki za oporabu ili zbrinjavanje.

Otpadna motorna ulja nikako nemojte ostavljati u kanistru u kontejneru za komunalni otpad, a ni pored njega jer u tom slučaju sva vaša ekološka svijest pada u vodu – kamion lokalnog komunalnog poduzeća vrlo ga vjerojatno neće ni pokupiti, ili će završiti na hrpi sa svim ostalim komunalnim otpadom. Time se neće ništa brže razgraditi (ako uopće), niti išta manje pridonijeti ekološkoj katastrofi, nego da ste ga odbacili negdje u prirodi.


 Projekt „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom“ zajednički je projekt općina Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki. Vrijednost projekta iznosi 536.561,74 kune, od čega je 85%, odnosno 479.027,45 kuna sufinancirana bespovratnim sredstvima iz Europske unije, kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija, u okviru Kohezijskog fonda.coksa

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.