coksa

Građevni otpad nastao prilikom gradnje, rekonstrukcije ili rušenja, iziskuje posebno zbrinjavanje

OBJAVLJENO 14.7.2019.  |  AUTOR: Općina Cestica

Općine Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki zahvaljujući projektu „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa“, obavještavaju vas kome se obratiti vezano uz otpad nastao vašim građevinskim radovima.

Građevni otpad nastaje prilikom gradnje novih, te rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina. Gotovo svako domaćinstvo tijekom vremena susrelo se s nekim oblikom građenja, rekonstrukcijom, bilo vanjskog, bilo unutarnjeg dijela kuće, garaže, spremišta i sličnog, te je tijekom radova došlo do gomilanja raznog građevnog otpada.

Pojedini dijelovi građevnog otpada, poput azbesta, mogu biti itekako opasni, a neki od njih pravilnom oporabom mogu se ponovo upotrijebiti.

Tko, kako i gdje se gospodari građevnim otpadom

Većina korisnika nije upoznata sa svim svojstvima građevnog otpada, stoga je isti najbolje prepustiti na gospodarenje ovlaštenim osobama. Kao i uvijek, radi se o pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima) koje posjeduju dozvolu za gospodarenje građevnim otpadom i imaju koncesiju.

Gospodarenje građevnim otpadom podrazumijeva njegovo odvojeno sakupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje. Ono se može obavljati na mjestu gdje je otpad nastao - na gradilištu, instaliranjem mobilnih uređaja; ili se otpad odvozi u reciklažna dvorišta gdje su instalirani stacionirani uređaji za obradu, razvrstavanje, odvajanje i slično.

Ovlaštena osoba može obavljati oporabu građevnog otpada u uređajima za materijalnu i/ili energetsku oporabu. Proizvod nastao materijalnom oporabom može se ponovo upotrijebiti u građevinske svrhe.

Građevni otpad koji je predviđen za odlaganje, predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada.

Preuzimanje i konačno zbrinjavanje ili oporaba

Kako smo već spomenuli, pojedini dijelovi ili komponente građevnog otpada mogu biti klasificirani kao opasni otpad. Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili oporabu, odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada, a isti se onda predaje ovlaštenim oporabiteljima na druge vrste prerade, odnosno zbrinjavanje ovisno o vrsti otpada.

Gradovi i jedinice lokalne samouprave dužni su putemreciklažnih dvorišta  osigurati preuzimanje građevnog otpada sa svog područja. Ukoliko se radi o manjim količinama građevnog otpada, građani mogu samo dovesti otpad besplatno u neko od reciklažnih dvorišta, a ukoliko se radi o većoj količini, potrebno je nazvati lokalno komunalno poduzeće koje će to obaviti umjesto njih, vrlo vjerojatno uz određenu nadoknadu.


 Projekt „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom“ zajednički je projekt općina Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki. Vrijednost projekta iznosi 536.561,74 kune, od čega je 85%, odnosno 479.027,45 kuna sufinancirana bespovratnim sredstvima iz Europske unije, kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija, u okviru Kohezijskog fonda.coksa

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.