coksa

Odvajanjem EE otpada sprječavamo prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa  

OBJAVLJENO 14.6.2019.  |  AUTOR: Općina Cestica

Općine Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki kroz projekt „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa“ informiraju vas kako se riješiti zastarjele EE opreme.

Danas je gotovo nemoguće zamisliti normalan život bez raznih električnih i elektroničkih uređaja koji svoju primjenu imaju, kako u velikim gospodarskim djelatnostima, tako i u kućanstvima.

Električni te elektronički uređaji i oprema (EE oprema), proizvodi su koji, da bi funkcionirali, ovise o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima. Ima ih desetak vrsta, a neki od njih su: veliki i mali kućanski aparati, oprema informatičke tehnike, rasvjetna oprema, električni alati, igračke, medicinski uređaji,…

EE otpad stvaramo zbog kvara ili tehnološkog trenda

EE otpad jedan je od najraširenijih otpada zbog same primjene, ali i činjenice da se ne mijenja samo onda kad više nije u funkciji, nego i zbog tehnologije, noviteta, funkcionalnosti i sličnoga.

U trenutku kad osoba odluči zamijeniti ili zbog kvara, odbaciti električni ili elektronički uređaj, on postaje EE otpad. Zbog opasnih i po zdravlje štetnih elemenata, on spada u grupu opasnih otpada. Neki od tih opasnih elemenata su - kadmij, živa, plastika i olovo.

S obzirom na to da je on klasificiran kao opasni otpad, na samom mjestu nastanka moramo ga odvajati od komunalnog otpada i odvoziti ga odvojeno od ostalog.

Jedan mail i vaš EE otpad u sabirnom je centru

Zbog navedenih opasnih komponenti, od izrazite je važnosti pravilno sakupljanje EE otpada i predavanje ovlaštenim osobama i ustanovama. One su osposobljene za rastavljanje i odvajanje opasnih komponenti od neopasnih, zbrinjavanje opasnih i pripremu neopasnih za daljnje korištenje.

Danas, svaki veći grad ima reciklažna dvorišta, sabirne centre, te je dovoljno pozvati nekog od njih da pokupi i odveze vaš EE otpad. Većina sabirnih centara prima telefonske pozive, SMS poruke ili poštu e-mailom, tako da je izbor za korisnike dovoljno velik, ukoliko se ne odluče odvesti uređaj sami.

Cilj sakupljanja EE otpada nije samo rješavanje opasnog i štetnog otpada, već i stvaranje nove sirovine za ponovnu uporabu, a to je itekako važno danas kad se prirodni resursi prekomjerno iskorištavaju.

Opasno u jedan koš, korisno u drugi, a reciklirano dobijete natrag

Primarnom obradom obično se obavlja rastavljanje uređaja i odvajanje opasnih komponenti (katodne cijevi, baterije, toneri, živini prekidači, kondenzatori) na jednu stranu, te vrijednih komponenti (transformatori, el. kablovi, štampane ploče, elektromotori, tvrdi diskovi, CD/DVD-ROM) na drugu.

Sekundarnom obradom razdvajaju se plastični dijelovi od metalnih i, eventualno, zaostali opasni dijelovi.

Postoje i dijelovi opreme poput raznih tonera koji se, iako opasni, ne moraju reciklirati, nego se mogu predati ovlaštenoj osobi ili ustanovi na ponovnu oporabu. Ona, između ostalog, može značiti i ponovno nadopunjavanje te vraćanje korisniku na korištenje.


 Projekt „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom“ zajednički je projekt općina Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki. Vrijednost projekta iznosi 536.561,74 kune, od čega je 85%, odnosno 479.027,45 kuna sufinancirana bespovratnim sredstvima iz Europske unije, kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija, u okviru Kohezijskog fonda.

coksa

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.