Lista prvenstva za kupnju kuća u nizu na području Općine Cestica (POS)

24.1.2018. Objavljeno u 09:23 sati

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju kuća u nizu prema Programu društveno poticane stanogradnje na području općine Cestica na temelju čl. 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/17) utvrđuje sljedeću Listu:

  1. Marija Humek, Radovec, Vinogradska 50
  2. Predrag Dobrotić, Dubrava Križovljanska, Vinogradska 1
  3. Ivana Hohnjec, Selci Križovljanski 151
  4. Denis Levanić, Varaždinska 15, Cestica
  5. Nikola Kelić, Križovljan Radovečki, S. Radića 20
  6. Miljenko Herceg, Gornje Vratno, Varaždinska 120

U privitku se nalazi tabela sa dodijeljenim bodovima.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na prigovora na utvrđeni redosljed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno ne uvrštavanja . Prigovor se podnosi Povjerenstvu Općine Cestica u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste, a o osnovanosti prigovora odlučuje načelnik. Na prijedlog Povjerenstva konačnu Listu donosi načelnik nakon isteka roka za prigovore.

Povezani dokumenti

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.