Obavijest mještanima Općine Cestica vezano uz pravo na dodjelu spremnika s ljubičastim poklopcem

OBJAVLJENO 24.12.2019.  |  AUTOR: Općina Cestica
Obavijest mještanima Općine Cestica vezano uz pravo na dodjelu spremnika s ljubičastim poklopcem

Općinsko vijeće Općine Cestica je na svojoj 16. sjednici donijelo Odluku o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine Cestica.

Pravo na dodjelu spremnika s ljubičastim poklopcemimaju korisnici javne usluge iz kategorije kućanstva skupine A i skupine B, koji imaju dijete starosti do 24 mjeseca i kojima će to pravo odobriti Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica nakon provedenog postupka, a po predanom pisanom zahtjevu. Uz pisani zahtjev korisnici javnih usluga dužni su priložiti rodni list djeteta i presliku računa za javne usluge s adresom obračunskog mjesta koja mora biti identična adresi za koju se traži dodatni spremnik s ljubičastim poklopcem za odlaganje otpadnih pelena. 

Pravo na dodjelu spremnika s ljubičastim poklopcem imat će i korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstva skupine A i skupine B, koji ili čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom te imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta i kojima će to pravo odobriti Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica nakon provedenog postupka, a po predanom pisanom zahtjevu. Uz pisani zahtjev korisnici javnih usluga dužni su priložiti potvrdu liječnika i presliku računa za javne usluge s adresom obračunskog mjesta koja mora biti identična adresi za koju se traži dodatni spremnik s ljubičastim poklopcem za odlaganje otpadnih pelena.

Korisnici javnih usluga iz kategorije kućanstava skupine A i skupine B kojima će Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica odobriti pravo na korištenje spremnika s ljubičastim poklopcem  zaprimiti će od davatelja javnih usluga (Čistoća d.o.o.) predmetni spremnik slijedeći mjesec od mjeseca u kojem je odobren zahtjev ukoliko će zahtjev biti odobren do 20. dana u mjesecu. 

Obveza je korisnika kojem je dodijeljen spremnik s ljubičastim poklopcem da svaku promjenu prijavi Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Cestica u roku od 15 dana od dana nastupa iste.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.