coksa

Isplativost nije pitanje kad odvojeno prikupljate otpad – tu je isplativost dugoročna i globalna

OBJAVLJENO 19.10.2019.  |  AUTOR: Općina Cestica

Razdvajajte papir, karton, plastiku, metalnu ambalažu, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET-boce, PE-folije, limenke, stare lijekove, otpadne gume, metalni glomazni otpad (EE oprema), elektronički  otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil , odjeću, akumulatore, fluorescentne cijevi i zeleni otpad.

Pratite raspored odvoza pojedinih vrsta otpada po danima, te izdvajajte svaki otpad u njemu namijenjeni spremnik ili vreću - papir odlažite u plavi, staklo u zeleni, a plastiku u žuti spremnik. Također, tu su i (mobilna) reciklažna dvorišta.

Otpad odvajajte zbog sebe, a ne zbog zakonski reguliranog sustava

Ukoliko u svojoj sredini još niste dobili sve namjenske kante za odvajanje otpada, to nije razlog da ga svejedno ne odvajate. Postoje sredine gdje postoji raspored, gdje kamion po danima sakuplja vaš odvojeni otpad, iako za njega još niste dobili sve spremnike. Možda čujete i glasine da vaš trud na kraju, ionako, završi na jednoj velikoj istoj hrpi. Bez obzira, to nije razlog da se vi i dalje ne trudite jer to činite zbog sebe, zbog svoje mirne savjesti te da biste njegovali ekološku svijest i gradili je kod svoje djece te drugih u svojoj okolini.

Prema Zakonu, količine prikupljenog miješanog otpada (MKO) moraju se do 2023. godine umanjiti za 50 posto. To znači, ako se sada na području Varaždina proizvede 9000 tona godišnje, u 2023. godini ta će količina morati iznositi najviše 5000 tona. Dakle, svaki korisnik na kućnom pragu mora umanjiti količinu MKO otpada. To se provodi primarnom selekcijom, što znači da se na kućnom pragu zasebno moraju izdvajati papir i karton, biootpad, ambalažni - plastika, staklo i metal; tekstil i glomazni otpad, dok se opasni otpad predaje u reciklažno dvorište.

Sav selektirani otpad odvozi se na dodatnu obradu, kako bi se pripremio za preuzimanje od drugih sakupljača ili oporabitelja. Za neke vrste otpada može se dobiti novčana naknada (miješani papir, staklo, metali i drugo) koja je regulirana cijenama na svjetskoj burzi otpada, dok se za druge vrste otpada mora platiti naknada za preuzimanje (plastika, tekstil, biootpad, opasni i krupni otpad). Ovakav način će se provoditi dok se Fond ne uključi u sufinanciranje ovih troškova davatelju javnih usluga - ukoliko se uključi.

Međutim, vas ništa vas ne sprječava da otpad odlažete u (biorazgradivim) vrećama koje ste dobili, ili da sjednete u automobil i posjetite reciklažno dvorište, sami dostavite odvojeni ili opasni otpad i pritom preuzmete vreće. Ukoliko razmišljate na način kako vam to nije isplativo, da ćete samo potrošiti gorivo i pri toj vožnji samo dodatno zagaditi zrak – obavite to usput kad idete obavljati neke druge obveze ili idete na kavu. Priznajte, za odlazak na sastanak s prijateljima, ne razmišljate mnogo o zagađenju zraka. S druge strane, pitanje isplativosti nije pitanje koje si trebate postavljati kad razdvajate otpad i njegujete ekološku svijest. Ili zapravo jest(?) – isplativost ovakvog postupanja je dugoročna! Također, ukoliko niste zadovoljni ponuđenim rješenjima, želite ići korak dalje i boriti se za promjenu, uvijek se možete uključiti u rad nevladinih udruga za zaštitu prirode i okoliša.

Kakva se ambalaža predaje i koja se kamo odlaže

Pod naputkom da se ambalaža predaje čista i prazna, korisnika se ne odvezuje da se ona mora ispirati vodom i deterdžentima. Ambalaža koja odlazi na daljnju preradu reciklažeru prolazi fazu pranja, tako da je nepotrebno trošiti dodatne resurse. Bitno je da ona bude čista i prazna od sadržaja odnosno da nema ostataka hrane i pića.                                                                            

Boce pod pritiskom, poput laka za kosu i pjene za brijanje, uobičajeno na sebi imaju oznake koje označavaju neku od opasnosti – otrovno, nagrizajuće, štetno, zapaljivo, eksplozivno i/ili opasno za okolinu. Stoga, one se ne smiju odlagati u sivi spremnik odnosno vreću za metalnu ambalažu. Ambalaža koja je pod pritiskom te ambalaža od opasnih tvari, spada u kategoriju opasnog otpada. Siva vreća namijenjena je isključivo za metalnu ambalažu koja spada u neopasni otpad, a gore navedena vrsta opasnog otpada odlaže se u reciklažno dvorište.

Ljekarne su dužne od građana preuzeti farmaceutski otpad odnosno neupotrebljive lijekove i tvari (te njihovu primarnu ambalažu) zbog isteka roka valjanosti ili iz nekih drugih razloga, kao i toplomjere. Također, u reciklažno dvorište od medicinskog otpada iz kućanstva mogu se odložiti lijekovi, citostatici i citotoksici, oštri predmeti (lancete), te EE otpad (tlakomjer).

Otpad iz kućanstva, poput prazne ambalaže od lijekova, kartice koje su izrađene od plastične, ali ujedno i višeslojne ambalaže, kao i plastične bočice od lijekova, do daljnjega možete odlagati u žutu vreću/spremnik za plastiku.

Uz to, i ambalaža od čipsa, kave i slična, spada u višeslojnu ambalažu te bez obzira što je jednim dijelom i aluminijska, ne odlaže se u vreću za otpadni metal, nego u vreću za plastiku.

Glomazni, opasni i biootpad

Kako smo u nekoliko dosadašnjih tekstova o pojedinim vrstama opasnog otpada pisali, njega odvozite u reciklažno dvorište – otpadne baterije, EE otpad, motorna ulja, dijelovi otpadnih vozila, dio otpada od poljoprivredne proizvodnje. Među njega spadaju i neke vrste građevnog otpada, a posebice takozvane, staklena vuna i salonit ploče čiji je sastavni dio toksični azbest.

Za primjer, ukoliko obnavljate staru kuću i imate nekoliko vreća gore spomenutog, taj građevni otpad možete dostaviti u reciklažno dvorište. No, samo ukoliko se radi o količini do 200 kilograma u roku pola godine. Ukoliko se radi o proizvodnom otpadu tvrtke odnosno količinama većima od 200 kilograma, a na području vaše jedinice lokalne samouprave nema reciklažnog dvorišta, za vas je nadležan sakupljač tvrtka Univerzal.

Glomazni otpad pripremite po rasporedu za odvoz glomaznog otpada, prema gradskim četvrtima.

Tijekom godine, svaki korisnik odnosno vlasnik građevine, ima pravo na jedan prijevoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te jedan prijevoz biootpada (pokošena trava, lišće, granje i biljke) iz svog domaćinstva, na poziv i to bez plaćanja dodatne naknade.

U slučaju varaždinske Čistoće d.o.o., nadležne za vaše područje, biootpad koji se prikuplja putem spremnika, a odnosi se na biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, namijenjen je isključivo za bioplinsko postrojenje. Većina biorazgradivih vrećica namijenjena je za kompostiranje, a s obzirom na to da se radi o specifičnom načinu rada postrojenja, navedeni otpad ne stavljajte ni u kakve vrećice.

Jasno, za biootpad proizveden u vašem kućanstvu, te ukoliko niste dobili spremnike, koristite biorazgradive vrećice. Još bolje, ukoliko živite u kući i imate dvorište i vrt, napravite vlastito kompostište.

Ukoliko se grijete na drva, pepeo, prema odredbama Čistoće Varaždin, možete odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad, uvijek vodeći računa o tome da ne bude vruć. (Iako se taj produkt drva i drvenog ugljena ponegdje svrstava u biootpad).


 Projekt „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom“ zajednički je projekt općina Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki. Vrijednost projekta iznosi 536.561,74 kune, od čega je 85%, odnosno 479.027,45 kuna sufinancirana bespovratnim sredstvima iz Europske unije, kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija, u okviru Kohezijskog fonda.coksa

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.