coksa

Vaš “limeni ljubimac“ nakon radnog vijeka nije samo gomila otpada

OBJAVLJENO 4.8.2019.  |  AUTOR: Općina Cestica

Općine Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki, projektom „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa“ žele vam prikazati velike dobrobiti gospodarenja otpadnim vozilima.

Teško nam je zamisliti da bismo na dnevnoj bazi normalno funkcionirali bez motornih vozila u obavljanju svih naših obveza. Bilo da nam treba za prijevoz do radnog mjesta, razna putovanja ili u poslovne svrhe odnosno za prijevoz robe i usluga.

Svi želimo novo vozilo te kod kupnje najmanje razmišljamo što će biti s istim za 10, 15 ili više godina. Nažalost, ponekad i zbog nesreća na cesti i sudara, vozila koja su do jučer bila u upotrebi, naši “limeni ljubimci“ u jednom trenu postaju gomila, za nas beskorisnog, otpada. No, je  li uistinu riječ o beskorisnom otpadu?

Svrha gospodarenja otpadnim vozilima

Gospodarenje otpadnim vozilima  i njihovim dijelovima, skup je mjera koje obuhvaćaju sakupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova otpadnih vozila, oporabu otpadnih vozila i zbrinjavanje novonastalog otpada koji se ne može oporabiti.

Cilj je gospodarenja ovom vrstom otpada, odvojiti sve one dijelove i komponente opasne za zdravlje ljudi i okoliš - baterije, EE otpad, motorno ulje, hidraulično ulje, gorivo, plin, kiseline, razne tekućine, dijelove koji sadrže azbest… Njih želimo odvojiti od dijelova koji se ponovnom obradom mogu pretvoriti u sirovine, a koje se mogu ponovno upotrijebiti - razne vrste metala, bakar, aluminij, magnezij... Rezultat odvajanja u ovom je slučaju dvosmjeran, a obuhvaća zaštitu okoline i zdravlja ljudi, te smanjenje iskorištavanja prirodnih resursa koje crpimo zbog sirovine.

Bitno je razlikovati dvije vrste otpada - cjelovito otpadno vozilo, koje obvezno ima motor (glavu motora, blok motora i karter) i karoseriju (školjku, poklopac motora, poklopac prtljažnika i sva vrata); od otpadnog vozila koje nema sve gore navedene dijelove, zbog čega naziv necjelovito otpadno vozilo.

Obrađivač vam izdaje potvrdu potrebnu za odjavu vozila

Kako biste izbjegli sve opasnosti kod zbrinjavanja potrebno je pozvati obrađivača otpadnih vozila. Radi se o pravnoj ili fizičkoj osobi odnosno obrtniku, koji ima dozvolu obavljati djelatnosti obrade otpadnih vozila, kao i njihovih dijelova i materijala.

Osim što su osposobljeni za rastavljanje dijelova vozila, odvajanje opasnog od neopasnog otpada, obrađivači vam izdaju i službeni dokument – POOV. Radi se o Potvrdi o obradi otpadnog vozila koja vam je potrebna kod odjave vozila.

Strategija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri gospodarenju otpadnim vozilima ima za cilj:

  • da stopa ponovne uporabe i oporabe za sva otpadna vozila predana na obradu tijekom godine, iznosi najmanje 95 posto prosječne mase tog vozila,odnosno
  • da stopa ponovne uporabe i recikliranja bude najmanje 85 posto njegove prosječne mase.

Jeste li znali?

Jeste li znali da je Fond uveo naknadu od 60 lipa po kilogramu za sva uvezena polovna vozila u Hrvatsku. Radi se o tome da smo uvozom polovnog vozila u našu zemlju, preuzeli i velike količine otpada kojeg će se kasnije morati zbrinuti, pa je odluka Fonda opravdana i razumljiva.


 Projekt „ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom“ zajednički je projekt općina Sračinec, Cestice i Trnovec Bartolovečki. Vrijednost projekta iznosi 536.561,74 kune, od čega je 85%, odnosno 479.027,45 kuna sufinancirana bespovratnim sredstvima iz Europske unije, kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija, u okviru Kohezijskog fonda.

coksa

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.