Korisnički login

Javna nabava

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA IZ ČLANKA 5.c ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NARODNE NOVINE BROJ 110/07 I 125/08)  S KOJIMA OPĆINA CESTICA NE  SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI:
 
1. Drvocommerce d.o.o. Kolarovec, 8. maja 48
2. PZ Cestica, Babinec, Varaždinska bb