Korisnički login

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/2018

Na natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/2018 objavljenom u Varaždinskim vijestima i na Internet stranicama Općine zaprimljeno je ukupno 75 zamolbi, njih 60 od studenata 2. i viših godina studija, a 15 zamolbi od studenata 1. godine studija. 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/2018 je na temelju pregleda i bodovanja molbi, sastavilo listu kandidata kojima bi se dodijelila stipendija (lista u prilogu). 
Povjerenstvo je donijelo zaključak gdje predlaže da bi u akademskoj godini 2017/2018 bilo ukupno 65 stipendija, od toga 60 stipendija 2. i viših godina studija i 5 stipendija 1. godine studija. 

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu općinskom načelniku Općine Cestica. Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna.  

08_083600_62_stipendije.jpg
prijedlog_liste_kandidata-studenti-08112017091731.pdf
Puna verzija: 949.75 KB