Korisnički login

Cestica među općinama peta u RH po izdvajanju za poljoprivredu

Prema pisanju portala Gradonačelnik.hr, Općina Cestica nalazi se na petom mjestu u Republici Hrvatskoj po izdvajanju subvencija za poljoprivrednike u 2016. godini. Naime, portal je proveo analizu prema podacima Ministarstva financija o izvršenju proračuna, koja pokazuje u kojoj mjeri općine, gradovi i županije proračunska sredstva izdvajaju za subvencije poljoprivrednicima.
Među općinama, uvjerljivi prvak po izdavanju za poljoprivrednike jest Novo Virje sa 5,10 posto proračuna, zatim Viljevo sa 4,26 posto proračuna, Sokolovac sa 3,97 posto, Kraljevac na Sutli sa 3,11 posto te općina Cestica sa 2,88 posto izdvojenog proračuna za poljoprivrednike. "Općina Cestica i dalje će ulagati u poljoprivredu upravo iz razloga jer je ona bitan segment za razvoj Općine" - rekao je načelnik Mirko Korotaj. 

04_112933_44_LAG-cestica-01-e1454068951335.jpg