Korisnički login

U ponedjeljak, 31. srpnja 2017. asfaltirano kilometar ceste u Križanču

Trasa novoasfaltirane ceste prolazi podno Miklinove kapele
Djelatnici tvrtke Niskogradnja Huđek završili su u ponedjeljak, 31. srpnja 2017. godine, asfaltiranje ceste na potezu „Miklinova kapela“ prema Ljubiću u pograničnom dijelu Općine Cestica, u Križanču. Novoasfaltirana trasa ceste omogućit će se lakši pristup za pet domaćinstava koja žive na tom području, kao i za dvadesetak vlasnika vikendica, a modernizacijom spomenute prometnice lakši pristup do svojih parcela imat će i vlasnici vinograda, voćnjaka i šuma.
      Prema riječima načelnika Mirka Korotaja, vrijednost novoasfaltirane prometnice iznosi 500 tisuća kuna, a dužina trase iznosi jedan kilometar. Troškove uređenja prometnice s iznosom od 400  tisuća kuna financira Ministarstvo regionalnog razvoja, a ostali dio podmirit će se iz Proračuna općine Cestica. Na sjevernom dijelu trasa novouređene ceste polazi od LC 25018, koja se proteže od naselja Marčan u općini Vinica do granice s Republikom Slovenijom u Križanču, a na početnom putu prema jugu cesta prolazi podno crkvice-kapele Uznesenja Blažene Djevice Marije u Križanču, koju su 1872. godine podigli Ana i Tomaž Mikel. Cesta se u dolini, na južnom dijelu spaja, na županijsku cestu ŽC 2027 koja se proteže od Velikog Lovrečana i državne ceste D-2 do naselja i općine Donja Voća.
     UZ spomenutu trasu uredit će se i bankine i prateći objekti za odvodnju oborinskih voda, a sve bi trebalo biti gotovo do 15. kolovoza, do blagdana Velike Gospe kada se u Križnču održava tradicionalno proštenje rekao je načelnik Mirko Korotaj. Do spomenutog datuma planira se urediti i asfaltirati pristupni put do garaže i vatrogasnog spremišta DVD-a Gradišće koja je podignuta u sklopu objekta vatrogasnog društva, nedaleko spomenute lokalne ceste, a nalazi se u naselju Selci Križovljanski. 

02_000718_34_1-P1610118.jpg 02_001042_58_1-P1610096.jpg 02_001051_63_1-P1610103.jpg 02_001104_63_1-P1610123.jpg 02_001120_67_1-P1610115.jpg 02_001132_75_1-P1610137.jpg