Korisnički login

Najava 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

POZIV
 
Kojim se pozivate na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica koja će se održati dana 11.05.2015. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati.
 
Slijedi:
 
Prijedlog dnevnog reda:
 
- Aktualni sat,
- Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
- Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Općine Cestica kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (1.400.000,00 kn)
- Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Općine Cestica kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (700.000,00 kn)
- Donošenje Odluke o odabiru prihvatljivog ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica
- Donošenje Odluke o ukidanju Zaključka donesenog na izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica dana 03. listopada 2013. godine
 
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Lazar v.r.