Korisnički login

Najava 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

 
POZIV
 
Kojim se pozivate na 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica koja će se održati dana 22. prosinca 2014. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati.
 
Slijedi:
Prijedlog dnevnog reda:
 
1. Aktualni sat,
2. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
3. Donošenje 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2014. godinu
- Donošenje 2. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2014.-2016,
- Donošenje 3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2014. godinu,
- Donošenje 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
- Donošenje 2. Izmjena i dopuna Programa razvoja poljoprivrede za 2014. godinu,
- Donošenje 2. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2014. godinu,
- Donošenje 2. Izmjena i dopuna Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2014. godine,
- Donošenje 2. Izmjena i dopuna Programa za sport i rekreaciju za 2014. godinu,
4. Prihvaćanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Cestica za 2013. godinu
5. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cestica
6. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cestica za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2015. godini
6. Donošenje Odluke o osnivanju članova vijeća za prevenciju kriminaliteta Općine Cestica
7. Donošenje Odluke o korištenju minusa