Korisnički login

Poziv na dostavu ponuda za Nabavu dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta "Rekonstrukcija nerazvrstanih ces

Naručitelj Općina Cestica pokrenuo je postupak nabave dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta "Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica - IPARD mjera 301". U privitku se nalazi poziv i obrazac ponude. Rok za dostavu ponuda je 22.12.2014. do 12,00 sati.

DOC121214-009.pdf
Puna verzija: 62.51 KB
DOC171214-003.pdf
Puna verzija: 442.61 KB