Korisnički login

Neslužbena bodovna lista za javni natječaj "Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Cestica&q

Ova lista objavljuje se na službenim stranicama Općine Cestica te se dostavlja svim podnositeljima zahtjeva. 
Svi podnositelji  iznad crte, odnosno zaključno do rednog  broja 19, ušli su u program sufinanciranja.
Sukladno Pravilniku za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Cestica,  svi podnositelji imaju pravo na žalbu na Neslužbenu listu, koju moraju dostaviti Provoditelju natječaja isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave u roku od 5 dana od dana zaprimanja Neslužbene liste, s naznakom: Projekt EnU 2014 - Žalba na neslužbenu bodovnu listu.
Povjerenstvo u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbe izrađuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijave na temelju kojeg izvršno tijelo Provoditelj natječaja donosi Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja .

Općina Cestica
Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda 

nesluzbena_lista_ENU.pdf
Puna verzija: 56.15 KB