Korisnički login

Najava 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica


POZIV 
Kojim se pozivate na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica koja će se održati dana 21. studenog 2014. (petak) godine u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati.

Slijedi: 
Prijedlog dnevnog reda:

1.    Aktualni sat,
2.    Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
3.    Donošenje Proračuna Općine Cestica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. g.,
- Prijedlog Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2015-2017.
- Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa razvoja gospodarstva za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa razvoja poljoprivrede za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa socijalne skrbi za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa za sport i rekreaciju za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa za odgojno obrazovni sustav za 2015. godinu,
- Prijedlog Programa za razvoj turizma za 2015. godinu.
4.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2015. godinu,
5.    Donošenje Izmjena i dopuna Plana asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica u razdoblju od 2014. – 2017. godine,
6.    Donošenje Izmjena i dopuna Plana izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže na području Općine Cestica u razdoblju od 2014. – 2017. godine,
7.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
8.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Cestica
9.    Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Cestica 

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Lazar v.r. 

Proracun_Opcine_Cestica_za_2015__godinu_i_projekcije_za_2016__i_2017__godinu.pdf
Puna verzija: 45.57 KB