Korisnički login

Najava 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Kojim se pozivate na 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica koja će se održati dana 01. rujna 2014. godine u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati.

Slijedi: 
Prijedlog dnevnog reda:

1.     Aktualni sat,
2.      Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
3.      Prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Cestica na dan 30.06.2014. godine
4.      Donošenje Izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za                  2014.  godinu,
5.      Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
6.      Donošenje Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede za 2014. godinu,
7.      Donošenje Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2014. godinu,
8.      Donošenje Izmjene i dopune Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2014. g.,
9.      Donošenje Izmjene i dopune Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2014. godinu,
10.    Donošenje Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2014. godinu,
11.    Donošenje Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za 2014. g.,
12.    Donošenje Izmjene i dopune Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2014.-2016,
13.    Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2014. godinu
14.    Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja u 2014. godini
15.    Donošenje Odluke o dodjeli nagrade za najbolje uređenu okućnicu i balkon
16.    Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na                  području Općine Cestica
17.    Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja i načinu          držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjamaPredsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Lazar v.r.