Korisnički login

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cestica

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine„ broj 39/2013) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cestica, KLASA: 320-02/13-03/30, URBROJ:370-06/41-14-7, od 23. srpnja 2014.
                                                       AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 
                                                              dana 23. srpnja 2014. objavljuje
                                                                         J A V N I P O Z I V
za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cestica
I.
(1) Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Varaždinskoj županiji, na području Općina Cestica kao dvadeset devet proizvodno-tehnoloških cjelina o kojima se podaci nalaze u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.
(2) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 1. proizvodno - tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 10,2382 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 3.808,61 kuna.
(3) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2. proizvodno - tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 1,0966 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 404,48 kuna.
(4) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 3. proizvodno - tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,3334 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 137,94 kune.
(5) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 4. proizvodno - tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 8,0334 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 2.988,40 kuna.
(6) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 5. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 2,0628 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 767,37 kuna.
(7) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 6. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,5063 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 188,34 kune.
(8) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 7. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 1,6385 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 609,52 kune.
(9) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 8. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,9911 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 368,67 kuna.
(10) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 9. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,8467 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 314,98 kuna.
(11) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 10. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,2349 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 87,38 kuna.
(12) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 11. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,5077 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 188,87 kuna.
(13) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 12. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 1,0784 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 401,16 kuna.
(14) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 13. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,4507 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 167,66 kuna.
(15) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 14. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 1,6008 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 595,50 kune.
(16) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 15. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,8815 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 327,92 kune.
(17) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 16. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,4259 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 158,43 kune.
(18) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 17. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,5608 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 208,61 kunu.
(19) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 18. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,2474ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 92,03 kune.
(20) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 19. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,2651 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 98,62 kune.
(21) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 20. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,3100 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 115,32 kune.
(22) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 21. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,1385 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 51,52 kune.
(23) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 22. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 1,6544 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 615,44 kune.
(24) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 23. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 6,3004 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 2.186,70 kune.
(25) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 24. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 3,7358 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 1.389,72 kune.
(26) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 25. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,2190 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 81,47 kuna.
(27) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 26. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,8959 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 333,27 kuna.
(28) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 27. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,0626 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 23,29 kuna.
(29) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 28. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,1532 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 56,99 kuna.
(30) Površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 29. proizvodno – tehnološku cjelinu za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,3126 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 116,29 kuna.
II.
(4) Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www. zemljiste.mps.hr i na oglasnoj ploči Općine Cestica.
III.
Zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske iz točke I. ovoga Javnog poziva, daje se za poljoprivrednu proizvodnju na 50 godina.
IV.
Sudionik ovog Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
V.
(1) Sudionik ovog Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:
a) Gospodarski program, do 60 bodova,
b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,
c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.
(2) Ako je više osoba iz stavka 1. ove točke izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/2013).
VI.
(1) Ponuda se smatra nevažećom i neće se razmatrati u sljedećim slučajevima:
 ako je za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu ponuđen manji iznos zakupnine od ukupne početne visine zakupnine za tu proizvodno-tehnološku cjelinu
 ako je za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu ponuđen iznos zakupnine koji prelazi dvostruki iznos od početnog iznosa zakupnine za tu proizvodno-tehnološku cjelinu
 ako nije dostavljen Gospodarski program iz točke VII. ovog Javnog poziva
 ako nije priložena izjava iz točke VII. ovog Javnog poziva
 ako je podnesena zajednička ponuda više ponuditelja
 ako ponuda nije potpisana od strane ponuditelja
 ako ponuda nije dostavljena u roku.
VII.
(1) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske plaća se godišnje.
(2) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do kraja lipnja tekuće godine.
(3) Ako je zakupac u posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, iznos zakupnine za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za prvu godinu smanjit će se razmjerno plaćenoj naknadi za korištenje poljoprivrednog zemljišta.
(4) Zakupnina za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora o zakupu revalorizirat će se sukladno odredbama članka 45. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
VIII.
(1) Osoba koja sudjeluje u Javnom pozivu obvezno dostavlja sljedeće:
 Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske prema članku 29. stavku 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Uredbi obrascima i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 66/2013),
 odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice navedene u Gospodarskom programu sukladno Prilogu 2. ovog Javnog poziva,
 Izjavu kojom podnositelj ponude izjavljuje da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i da se protiv njega ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. - Prilog 3. ovog Javnog poziva.
(2) Obrazac Gospodarskog programa i svi navedeni prilozi ovog javnog poziva nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr.
IX.
(1) Ukoliko se ponuditelj javlja na više proizvodno-tehnoloških cjelina koje su predmet ovog Javnog poziva, dužan je dostaviti poseban gospodarski program za svaku pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu u jednoj koverti zajedno sa dokumentacijom iz točke VII. alineja 2. – Prilog 2 ovog Javnog poziva, pri čemu se ista dokumentacija vrednuje za svaki pojedini Gospodarski program.
X.
(1) Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ovog Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.
(2) Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cestica – za proizvodno-tehnološku cjelinu broj: 1,2,3,…29 (navesti broj/eve proizvodno-tehnoloških cjelina za koje/u se ponuda podnosi) - ne otvarati“.
(3) Popunjeni obrasci Gospodarskog programa šalju se i elektroničkim putem na e-mail adresu: zakup@zemljiste.mps.hr
XI.
(1) Odluku o izboru najpovoljnije ponude na Javnom pozivu za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu donosi Agencija na prijedlog Povjerenstva sukladno članku 27. stavku 4. Zakona.
(2) Na temelju odluke iz stavka 1. ove točke ravnatelj Agencije u ime Republike Hrvatske i podnositelj najpovoljnije ponude sklapaju ugovor o zakupu sukladno članku 32. Zakona.
XII.
(1) Agencija će Odluku o izboru najpovoljnije ponude po ovom Javnom pozivu za pojedinu proizvodno-tehnološku cjelinu objaviti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr.
AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

23_121904_09_zemljista.jpg
Obrasci_gospodarskog_programa_-_GP_OBJAVA_6_12.xls
Puna verzija: 219.00 KB
Prilog_2_popis_dokumentacije_final.pdf
Puna verzija: 70.32 KB
Prilog_3.pdf
Puna verzija: 55.20 KB
UPUTE_ZA_ISPUNJAVANJE_GOSPODARSKOG_PROGRAMA_FINAL-20-11-2013.pdf
Puna verzija: 439.82 KB
CESTICA_Javni_poziv_23_07_14.pdf
Puna verzija: 204.72 KB