Korisnički login

Najava 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Dnevni red za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Cestica, 01.07.2014. godine:
1.    Aktualni sat,
2.    Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
3.    Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Cestica,
4.    Donošenje Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Cestica,
5.    Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području                  Općine Cestica,
6.    Donošenje Odluke o dodjeli nagrada za najbolje uređenu okućnicu i balkon,
7.    Donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Cestica,
8.    Donošenje Odluke o povećanju ekonomske cijene vrtića,
9.    Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina – košnja trave uz nerazvrstane ceste na području Općine Cestica
10.    Donošenje Odluke o postavljanju spomen obilježja na groblju u Natkrižovljanu
11.    Donošenje Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za                  2014. godinu,
12.    Prihvaćanje Izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2013.                    godinu,
13.    Prihvaćanje Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
14.    Prihvaćanje Polugodišnjeg izvješća načelnika,
15.    Prihvaćanje Izvješća o odlagalištu otpada Gornje Vratno,
16.    Prihvaćanje Programa razvoja Općine.