Korisnički login

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave "Izgradnja kontaktne fasade i zamjena stolarije na zgradi Općine Cestica"

Općina Cestica pokrenula je postupak nabave za "Izgradnju kontaktne fasade i zamjena stolarije na zgradi Općine Cestica", Dravska 1A, Cestica. Pozivaju se svi zainteresirani subjekti na dostavu ponuda sukladno zahtjevima koji su detaljno opisani u Pozivu koji se nalazi u prilogu. Procijenjena vrijednost nabave je 243.000,00 kuna (bez PDV-a), rok trajanja ugovora je 3 mjeseca, a kriterij odabira ponude je najniža cijena uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u Pozivu. Uz Poziv u prilogu nalazi se i obrazac Ponudbenog lista i Troškovnika. 
Dio sredstava za provedbu nabave osigurano je preko Programa "Razvoj energetskog sustava", Ministarstva gospodarstva, u iznosu od 162.908,00 kuna.

Dana 05.05.2014. godine objavljena je izmjena troškovnika u postupku nabave te je novi rok za dostavu ponuda 14.05.2014. godine do 12,00 sati, a sve ostalo ostaje nepromijenjeno. U prilogu se nalazi Izmjenjeni troškovnik.

25_105631_71_Opcina-Cestica.jpg
Poziv na dostavu ponude, Prilog 1, Prilog 2
Puna verzija: 475.29 KB
Izmjena - troškovnik
Puna verzija: 1,477.24 KB