Korisnički login

Općinska uprava

Načelnik Općine Cestica  
   
  Korotaj, Mirko
Funkcija: Načelnik Općine Cestica
Stranka: HNS
Mjesto stanovanja: Kolarovec
 
   
   
Zamjenik načelnika Općine Cestica  
  Rodes, Žarko
Funkcija: zamjenik načelnika Općine Cestica
Stranka: SDP
Mjesto stanovanja: Cestica
   

12_120402_43_1-IMG_7801.jpg