Korisnički login

Najava 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

 1. Aktualni sat,
 2. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
 3. Donošenje Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2013. godinu,
 4. Donošenje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2013.-2015,
 5. Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
 6. Donošenje Izmjene i dopune Programa razvoj gospodarstva za 2013. godinu,
 7. Donošenje Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2013. godinu,
 8. Donošenje Izmjene i dopune Programa za razvoj turizma za 2013. godinu,
 9. Donošenje Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za 2013. godinu,
 10. Donošenje Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede za 2013. godinu,
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2013. godinu,
 12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2014. godinu,
 13. Donošenje Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2014.-2016,
 14. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.,
 15. Donošenje Programa razvoj gospodarstva za 2014. godinu,
 16. Donošenje Programa za sport i rekreaciju za 2014. godinu,
 17. Donošenje Programa za razvoj turizma za 2014. godinu,
 18. Donošenje Programa za odgojno obrazovni sustav za 2014. godinu,
 19. Donošenje Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2014. godinu,
 20. Donošenje Programa razvoja poljoprivrede za 2014. godinu,
 21. Donošenje Programa socijalne skrbi za 2014. godinu,
 22. Donošenje Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2014. godinu,
 23. Donošenje Proračuna Općine Cestica za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. g.,
 24. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Cestica za 2014. godinu,
 25. Donošenje Plana asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica u razdoblju od 2014. – 2017. godine,
 26. Donošenje Plana izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže na području Općine Cestica u razdoblju od 2014. – 2017. godine,
 27. Donošenje Odluke o korištenju minusa,
 28. Izvješće o radu načelnika Općine Cestica,
 29. Odluka o postavljanju spomen ploče u Parku hrvatskih branitelja u Gornjem Vratnu
 30. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cestica
 31. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cestica