Korisnički login

Najava 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

1.       Aktualni sat
2.      Prihvaćanje Zapisnika 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
3.      Prihvaćanje Zapisnika izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
4.      Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu,
5.      Donošenje Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica za razdoblje 2013.-2015.
6.      Donošenje Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za        
          2013. godinu,
7.      Donošenje Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
8.      Donošenje Izmjene i dopune Programa razvoj gospodarstva za 2013. godinu,
9.      Donošenje Izmjene i dopune Programa za sport i rekreaciju za 2013. godinu,
10.    Donošenje Izmjene i dopune Programa za razvoj turizma za 2013. godinu,
11.    Donošenje Izmjene i dopune Programa za odgojno obrazovni sustav za 2013. godinu,
12.    Donošenje Izmjene i dopune Programa za kulturu, informiranje i udruge građana za 2013. godine,
13.    Donošenje Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede za 2013. godinu,
14.    Donošenje Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2013. godinu,
15.    Donošenje Izmjene i dopune Programa zaštite od požara i civilne zaštite za 2012. godinu, 
16.    Donošenje Odluke o izdvajanju radne jedinice ''Čistoća'' iz Varkoma d.d.,
17.    Donošenje Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Cestica,
18.    Donošenje Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara Općine Cestica,
19.    Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cestica u 2014.            godini,
20.    Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Cestica za 2013. godinu.
21.    Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – koncesija za dimnjačarsku djelatnost
22.    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za gospodarstvo
23.    Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina
24.    Donošenje Odluke o poslovima utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u          2014. godini