Korisnički login

Najava 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

Dnevni red:
 
1.Aktualni sat,
2.Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
3.Prihvaćanje zapisnika sa izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica
4.Prihvaćanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica za razdoblje do 30.06.2013. godine,
5.Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica,
6.Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa načelnika Općine Cestica,
7.Donošenje Odluke o visini naknade za rad zamjenika načelnika Općine Cestica,
8.Donošenje Odluke o visini naknade troškova predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Cestica ,
9.Donošenje Odluke o saniranju poljoprivrednog zemljišta oštećenog u elementarnoj nepogodi – poplavi 2012. godine