Korisnički login

Najava 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Cestica održati će se dana 09. kolovoza 2013. godine u prostorijama Općine Cestica s početkom u 19,00 sati.
Za sjednicu je predlažen sljedeći dnevni red:
 
1.Aktualni sat,
2.Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica,
3.Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za priključenje na vodovodnu mrežu na području Općine Cestica,
4.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica za razdoblje 30.06.2013. godine,
5.Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2012. godinu,
6.Donošenje Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica,
7.Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica,
8.Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa načelnika Općine Cestica,
9.Donošenje Odluke o visini naknade za rad zamjenika načelnika Općine Cestica,
10.Donošenje Odluke o visini naknade troškova predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Cestica ,
11.Donošenje Odluke o prestanku prihvata otpada na odlagalište komunalnog otpada „Gornje Vratno“,
12.Donošenje Odluke o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Cestica,
13.Donošenje Odluke o dopuni Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Cestica u 2013. godini.
 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća:
Stjepan Bistrović, v.r.